۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

آدرس جدید
http://www.cycling-channel.blogfa.com/

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

Ranking 2009-2010

Rank Name Nation Team Points

1 Mehdi SOHRABI Iran TPT 466.66

2 Hossein ASKARI Iran TPT 438.33

3 Ghader MIZBANI IRANAGH Iran TPT 313.33

۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه